Sáng ngày 24/12/2016, Tại hội nghị công bố chỉ số tín nhiệm thương hiệu Trusted Brand Index do Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức, Công ty G7 TECH đã vinh dự nhận được bằng chứng nhận Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp “Trusted Brand Index – TBI.

trusted-band              trusted-brand

Sau nhiều cố gắng nổ lực, công ty G7 TECH đã đạt các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt: doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện quyền bảo hộ trí tuệ, áp dụng quy trình quản lý theo chuẩn mực quốc tế và các chỉ tiêu khác.

Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức) đã xem xét dựa trên các tiêu chuẩn rất khắc khe trên mọi mặt  kinh tế, môi trường, xã hội và văn hóa để đánh giá một doanh nghiệp như thế nào là đủ khả năng đạt chứng nhận.

Trong thời gian tới, G7 TECH tiếp tục phấn đấu liên tục để tự hoàn thiện mình hơn nữa, vươn lên tầm cao mới trong ngành để xứng đáng là doanh nghiệp đạt chứng nhận Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp “Trusted Brand Index – TBI.