ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG 2 NGUỒN (LG+ 3220)

Đường dẫn: Home / TỰ ĐỘNG & TRUYỀN DẪN / HỖ TRỢ / ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG 2 NGUỒN (LG+ 3220)

Mã: V2M-LG+3220

  • Cấp chính xác 1.0 theo IEC 61036 / CBIP 88
  • Đo lường các giá trị thực RMS
  • Lấy mẫu đồng thời dòng và áp
  • Người sử dụng có thể lập trình mật khẩu bảo vệ
  • Tự động cuộn giá trị đo
  • Thời gian ngắt lên tới 99s với độ trễ 1%
  • Có thể khôi phục lại các giá trị đã lưu trữ trước đó

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG 2 NGUỒN (LG+ 3220)”