ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG CAO (EN 8400, PN 7700)

Đường dẫn: Home / TỰ ĐỘNG & TRUYỀN DẪN / HỖ TRỢ / ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG CAO (EN 8400, PN 7700)

Mã: V2M-EN8400LM

 • Đo lường các giá trị thực RMS
 • Lấy mẫu đồng thời dòng và áp
 • Lưu trữ các giá trị – V, A, Hz, W, VA, PF, VAr
 • Cấp chính xác 1.0 theo IEC 61036 / CBIP 88
 • Người sử dụng có thể lập trình mật khẩu bảo vệ
 • Tự động chuyển thang đo các giá trị thập phân Kilo, Mega, Giga
 • Có thể lập trình dòng khởi động theo (%) của 5A dòng thứ cấp
 • Có thể lập trình thời gian cập nhật thông số từ1-5s
 • Có thể lập trình thời gian tự động cuộn từ 1-10s
 • Người dùng có thể lập trình ngõ ra xung từ 50-500ms
 • Lập trình bộ đếm hiển thị năng lượng dựa trên độ phân giải
 • Hiển thị bằng LED hoặc LCD với 5000 imp/kWH của % không cân bằng V & A cho 3 pha
 • Sóng hài tổng cho dòng và áp có thể hiển thị đến bậc 31

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG CAO (EN 8400, PN 7700)”