ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – QUẢN LÝ TẢI (LG+ 1119, LG+ 5110, LG+ 5310)

Đường dẫn: Home / TỰ ĐỘNG & TRUYỀN DẪN / HỖ TRỢ / ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – QUẢN LÝ TẢI (LG+ 1119, LG+ 5110, LG+ 5310)

Mã: V2M-LG+119, V2M-LG+5110, V2M-LG+5310

 • Đo lường các giá trị thực RMS
 • Lấy mẫu đồng thời dòng và áp
 • Cấp chính xác1.0 theo IEC 61036 / CBIP 88
 • Tích lũy năng lượng tích cực ngay cả với CT đảo cực, lập trình khóa đảo
 • Người sử dụng có thể lập trình mật khẩu bảo vệ
 • Tự động cuộn giá trị đo
 • Tự động chuyển thang đo các giá trị thập phân Kilo, Mega, Giga
 • Công suất tiêu thụ của CT, PT thấp
 • Hiển thị bằng  LED hoặc LCD với 2500 imp/kWh của ngõ ra thứ cấp
 • Lập trình tỉ số PT, CT lên đến 2000 MVA
 • Lập trình kWh hoặc kVAh (mặc định kWh) cho đo năng lượng

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – QUẢN LÝ TẢI (LG+ 1119, LG+ 5110, LG+ 5310)”

SKU: V2M-LG+119, V2M-LG+5110, V2M-LG+5310. Categories: , . Tag: .