TỤ BÙ

 • Tụ bù hình trụ nhỏ gọn
 • Thiết kế độc đáo chống cháy nổ
 • Kết nối tam giác – 3 pha
 • Dễ dàng đấu nối cho cả hệ thống tụ
 • Không sử dụng dầu cách điện chứa chất PCB
 • Thân thiện với môi trường
 • Khả năng chịu đựng nhiệt độ cao
 • Tự bảo vệ
 • Bảo vệ chống chạm vào điểm đấu nối
 • Tuổi thọ cao
 • Dải định mức rộng – loại tiêu chuẩn từ 10-50KVAR ở 400/415/440V

There are no reviews yet.

Be the first to review “TỤ BÙ”