GIẢI PHÁP SẢN PHẨM G7 TECH

LED CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH

LED CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG

LED CHIẾU SÁNG QUẢNG CÁO

 • BỘ NGUỒN KÍN NƯỚC GOQ – 100W

  MSP: VPS-GOQ-100W-A

 • BỘ NGUỒN KÍN NƯỚC GOQ – 150W

  MSP: VPS-GOQ-150W-A

 • BỘ NGUỒN KÍN NƯỚC GOQ – 200W

  MSP: VPS-GOQ-200W-A

 • BỘ NGUỒN KÍN NƯỚC GOQ – 300W

  MSP: VPS-GOQ-300W-A

 • ĐÈN LED MODULE GOQ HÀN QUỐC (3 CHIP)

  MSP: VOLMB0-3GOQ/G

 • ĐÈN LED MODULE GOQ HÀN QUỐC (3 CHIP) – W

  MSP: VOLMB0-3GOQ/W

 • ĐÈN LED MODULE GOQ HÀN QUỐC (4 CHIP)

  MSP: VOLMB0-4GOQ/W

THIẾT BỊ BẢO VỆ

THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI

 • BIẾN DÒNG BẢO VỆ (PCT)

  MSP: V3M

 • ĐÈN BÁO, NÚT NHẤN, CÔNG TẮC LỰA CHỌN

  MSP: V6C

  0.00

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

 • ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG CAO (EN 8400, PN 7700)

  MSP: V2M-EN8400LM

 • ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – QUẢN LÝ TẢI (LG+ 1119, LG+ 5110, LG+ 5310)

  MSP: V2M-LG+119, V2M-LG+5110, V2M-LG+5310

 • ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG 2 NGUỒN (LG+ 3220)

  MSP: V2M-LG+3220

 • CUỘN KHÁNG

  MSP: V5C

 • ĐỒNG HỒ VOLT – AMPE VÀ CÔNG TẮC LỰA CHỌN

  MSP: V1M, V6C-CAM-A, V6C-CAM-V