bannertruyendan_g7tech-04

GIẢI PHÁP

TỰ ĐỘNG & TRUYỀN DẪN

XEM GIẢI PHÁP

nang-luong-gi

GIẢI PHÁP TRUYỀN DẪN & CHUYỂN ĐỔI

Truyền dẫn năng lượng là truyền dẫn điện từ nơi này đến nơi khác thông qua các thiết bị điện như thiết bị đóng cắt, thiết bị điều khiển, thiết bị bảo vệ, thiết bị đo lường, EMS, ..vv

SẢN PHẨM TRUYỀN DẪN & CHUYỂN ĐỔI

Cũng giống như các sản phẩm liên quan đến giải pháp tiết kiệm & quản lý năng lượng, các sản phẩm liên quan đến tự động & truyền dẫn cũng đa dạng và phong phú, mang lại sự lựa chọn ưu việt cho người tiêu dùng.
 • CÔNG TẮC TƠ TỤ BÙ

  MSP: V3C

 • RƠLE NHIỆT

  MSP: V2C

 • ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG CAO (EN 8400, PN 7700)

  MSP: V2M-EN8400LM

 • ĐỒNG HỒ VOLT – AMPE VÀ CÔNG TẮC LỰA CHỌN

  MSP: V1M, V6C-CAM-A, V6C-CAM-V

 • ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG – QUẢN LÝ TẢI (LG+ 1119, LG+ 5110, LG+ 5310)

  MSP: V2M-LG+119, V2M-LG+5110, V2M-LG+5310

 • ĐỒNG HỒ CẢM ỨNG ĐA CHỨC NĂNG (3480)

  MSP: V2M-3480

 • BIẾN DÒNG BẢO VỆ (PCT)

  MSP: V3M

 • CUỘN KHÁNG

  MSP: V5C