apply now
hiring

————————————

VÌ SAO bạn muốn làm việc cho công ty chúng tôi?

————————————

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến. Hưởng lương + thưởng lượng tháng 13, hấp dẫn cùng phụ cấp ăn trưa,

Được Đào tạo, nâng cao kỹ năng tại môi trường làm việc năng động, cùng các chế độ đãi ngộ khác theo quy đinh hiện hành của nhà nước và quy định của công ty.

G7 TECH ĐANG TUYỂN DỤNG VỚI CÁC VỊ TRÍ SAU

KINH DOANH


 • QUẢN LÝ KINH DOANH ĐÈN LED

  Phụ trách kinh doanh dự án sản phẩm điện chiếu sáng. Xây dựng chiến lược/kế hoạch kinh doanh. Tìm kiếm dự án, tham gia hồ sơ thầu…

  Số lượng: 10          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

 • QLKD NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR)

  Phụ trách kinh doanh dự án về Solar. Xây dựng chiến lược/kế hoạch kinh doanh. Tìm kiếm dự án, tham gia hồ sơ thầu…

  Số lượng: 02          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

 • QUẢN LÝ KINH DOANH PHÂN PHỐI

  Xây dựng và quản lý hệ thống phân phối đèn led chiếu sáng, quảng cáo. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường…

  Số lượng: 02          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

 • QUẢN LÝ KINH DOANH DỰ ÁN EMS/BMS

  Phụ trách kinh doanh dự án EMS/BMS. Xây dựng chiến lược/kế hoạch kinh doanh. Tìm kiếm dự án, tham gia hồ sơ thầu…

  Số lượng: 02          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN


 • KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán…

  Số lượng: 01          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

 • KẾ TOÁN NỘI BỘ

  Theo dõi hoạt động thu – chi tại văn phòng. Lập báo cáo ngân sách. Theo dõi công nợ phải chi, phải trả. Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp…

  Số lượng: 02          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

DIGITAL – MARKETING


 • CHUYÊN VIÊN CONTENT

  Chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh cho website, Fanpage và các kênh online của công ty. Lên ideas cho các event của công ty…

  Số lượng: 01          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

 • NHÂN VIÊN MARKETING

  Điều tra, nghiên cứu những sản phẩm trên thị trường. Tổng hợp, báo cáo kết quả nghiên cứu. Đề xuất những sản phẩm cửa có thể bán…

  Số lượng: 01          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ


 • TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Quản lý, giám soát và tổ chức thực hiện công tác lễ tân, hành chính, văn thư. Quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện công tác hành chính về mua sắm…

  Số lượng: 01          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

 • CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Quản lý, cập nhật và theo dõi hồ sơ của Người lao động. Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm việc phòng nhân sự, và Công ty…

  Số lượng: 01          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

VỊ TRÍ KHÁC


 • TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

  Tiếp nhận và truyền đạt một cách chính xác các chỉ đạo của Ban GĐ đến các cá nhân, bộ phận phòng ban có liên quan. Quản lý, lưu trữ thông tin…

  Số lượng: 01          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017

 • CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  Giới thiệu, tư vấn sản phẩm và drình tư vấịch vụ tới các khách hàng tiềm năng. Khai thác dữ liệu khách hàng từ database. Thiết lập lộ trình…

  Số lượng: 01          Hết hạn nộp hồ sơ: 10/06/2017